Liên hệ

Trụ sở chính: Hotel Razlog

+ Địa chỉ: Thị trấn Razlog 2760
+ St. Al. Stamboliyski 88
+ Tel: 0747 80.345.80 346
+ Email: office@hotelrazlog.com

Địa chỉ tại Việt Nam

+ Khách sạn Razlog

+ Địa chỉ: 224 Vườn Lài, Q. Tân Phú, TPHCM

+ Điện thoại: 01697263933

+ Email: hotelrazlogvietnam.@gmail.com